Dato 13.12.2017 vi er nå tom for influensavaksinen. Hvis dere ønsker vaksinen, må dere få resept fra fastlegen.

 

Influensavaksinen for i år kommer til oss i uke 43. Vi regner med å begynne vaksinering mandag 30/10. Prisen for vaksinen er kr 200,-. Har du med deg vaksinen koster det kr 100,- for å få den satt. Vaksinering utenom time foregår mandag-torsdag kl 13-14.30. Vaksinen går ikke under frikort. Be din lege om vaksinen når du samtidig er inne på time. Pasienter som tilhører de definerte risikogruppene er:

  • Personer som er 65 år eller eldre
  • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
  • Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistensVoksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
  • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
  • Voksne og barn med kronisk leversviktVoksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
  • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
  • Gravide i 2. og 3. trimester.
  • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Se evt under "lenker" for mer info.