Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

FERIEAVVIKLING SOMMER 2024

15. april 2024

Engen Legesenter holder åpent alle dager i sommer med redusert bemanning, (kun 1 sekretær på jobb fom uke 27 tom uke 32)

Se under når legen din er på ferie:

Magnus Berle                  ferie uke 27, 28, 29 og 30

Anders Aarvold                ferie uke 27, 28, 29 og 30

Kari Møen                        ferie uke 32, 33 og 34

Ole Kristian Bjønnes         ferie uke 31

PÅSKEN 2024

7. mars 2024

Engen Legesenter ønsker alle pasienter en god påske. Vi har stengt fom 27.03.2024 tom 01.04.2024. Vi åpner dørene igjen til vanlig tid tirsdag 02.04.2024 kl 0800. Resepsjonen er bemannet mandag 25/3 kl 0800 - 1500, tirsdag 26/3 kl 0900 - 1400. Telefonen er åpen til vanlig tid.

Legene som jobber i påsken er:

Dr Anders Aarvold: fri

Dr Kari Møen: fri

Dr Bjønnes: fri

Dr Magnus Berle: jobber begge dagene. 

FREDAG 19/1-24

18. januar 2024

Hei godt folk. 

I morgen  fredag 19/1-24 vil laboratoriet og ekspedisjonen på Engen Legesenter ha redusert drift. Ekspedisjonen er åpen fra kl 0900-1400. Dere som ønsker å benytte laboratoriet uten legetime, må utsette det til over helgen.

God helg når den kommer!

KORONA/INFLUENSA-VAKSINE

5. oktober 2023

Koronavaksinen

Vi setter ikke koronavaksinen, men ring Smittevernkontoret på 55 56 58 80 for timebestilling. Det er kun mulig å forhåndsbestille time. Det er for øyeblikket ikke mulig å bestille time via digitalt nettskjema. Det blir ikke tilbud om drop-in.

Du finner Smittevernkontoret i Bergen Helsehus, Solheimsgaten 9, 4 etasje, 5058 Bergen (se kart). Benytt inngang C, bakke opp til parkeringsdekk ved 2. etasje. Smittevernkontoret er universelt utformet. Bevegelseshemmede kan benytte heisen ved inngang C i 2. etasje. 

Apotek

Innbyggere over 65 år og gravide kan motta vaksinen på apotek. Se oversikt over hvilke apotek som vaksinerer i egen fane “Koronavaksine på apotek”.   

Her er kriterier for å få oppfriskningsdose: 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke lenger grunnvaksinering til personer under 65 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer.

Følgende grupper er fremdeles anbefalt er anbefalt en ny oppfriskningsdose før vintersesongen 2023-2024:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe, 
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
 • Gravide i andre og tredje trimester

Personer i alderen 18-64 med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Dersom du er usikker på om du er i en risikogruppe, bør du spørre legen

Influensavaksinen

Angående influensavaskinen så vil den ankomme kontoret mandag 23 oktober. Vi vil begynne vaksinering tirsdag 24 oktober. Avtal gjerne på forhånd før dere dropper inn for vaksinering. Vaksinering dekkes ikke av frikort

HØSTFERIE LEGENE 2023

5. oktober 2023

Vi har vanlig åpningstider i høstferien. Her er liste over  legene som går ut i høstferie:

Dr Aarvold er på ferie fra torsdag 5 oktober til fredag 13 oktober. Dere kan bestille resepter, men det kan gå noen dager før han sender til apotek. Er det litt hast må dere ringe oss. Evt benytte kontakt legekontor på HelseNorge. 

Dr Stange (vikarlege for Hans Petter Lie) er borte fredag 6 oktober og mandag 9 oktober. 

Dr Bjønnes er borte fra torsdag 12 oktober til fredag 21 oktober.

God høstferie!

Åpningstid ekspedisjonen fredag 22 september

21. september 2023

Fredag 22 september er ekspedisjonen på Engen Legesenter kun åpen fra k 0900 til kl 1400.

Ønsker alle en riktig god helg

PÅSKE 2023

13. mars 2023

Engen Legesenter ønsker alle pasienter en god påske. Vi har stengt fom 050423 tom 100423. Vi åpner dørene igjen til vanlig tid tirsdag 110423 kl 0800.

Legene som jobber i påsken er:

Dr Pål Sverre Stange (Vikar for Dr Hans Petter Lie:): mandag 030423 og tirsdag 040423

Dr Kari Møen: fri

Dr Bjønnes: fri

Dr Anders Aarvold : fri

FRAVÆR SKOLE ATTEST

21. september 2022

Det er ikke krav om å dokumentere fravær før grensen på 10% er overskredet, men elevene kan eventuelt velge å legge frem dokumentasjon før grensen er nådd.

Fraværet må dokumenteres

Fra høsten kan ikke elevene lenger bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere helsefraværet sitt. Gyldig dokumentasjon etter reglene om fraværsgrensen er legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesykepleier

Viktig informasjon

15. september 2022

Dr Lie er dessverre blitt sykemeldt ut oktober. Det jobbes med å få inn en vikar for Dr Lie. Dette kan medføre at timer som står oppført hos Dr Lie må flyttes på kort varsel dersom vikar ikke er ordnet innen den tid. Pasienter som trenger time, enten akutt eller vanlig, må ta kontakt med helsevernetateten, tlf 5556 5200, eller Bergen Legevakt, tlf 5556 8700.

NYE TELEFONTIDER

14. april 2020

Vi vil informere om at vi har fått nye telefontider. De nye tidene er mandag-fredag fra kl 0900 til kl 1100 og fra kl 1300 til kl 1400. Akuttlinjen vil bli prioriert fra kl 0900 til kl 1000.

Viktig informasjon til pasienter ved Engen Legesenter

11. mars 2020

For å forebygge smitte, og for å beskytte våre pasienter og ansatte må vi sette i verk tiltak. Vi ber derfor om at pasienter som har luftveisinfeksjon/influensalignende symptomer ikke møter personlig på kontoret, men tar kontakt med oss via e-kontakt pga at vi nå er i begynnelsen av den fasen der FHI ser smitte i
befolkningen som de ikke kan følge, og det er nødvendig å innføre nye tiltak for ikke å spre smitte.
Vi ber om forståelse for tiltaket vi må ta. Vi er et legesenter med 7500 pasienter og konsekvensen kan være at vi må stenge kontoret for 2 uker

Utbredelsen av viruset øker stadig, og rådene kan endres på kort varsel.

INFORMASJON ANG CORONAVIRUS

27. februar 2020

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Vi har fått de første smittetilfellene i Norge, og som legesenter får vi løpende spørsmål om hvordan du som person bør forholde deg til dette. Rådene har kort gyldighet fordi anbefalinger og definisjoner endres i tråd med utviklingen og kunnskap om sykdommen.

Ta kontakt med legevakten eller fastlegen på telefon for råd og avtale om undersøkelse

 • legevakt på telefon 116117
 • fastlege på telefon 55304950

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
 • Områder med vedvarende spredning av koronaviruset   (trykk på linken)

Informasjon fra Bergen kommune (trykk på linken under:)

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/helse-omsorg-og-inkludering/unnga-smitte-av-koronavirus

Publikumstelefon FHI (folkehelseinstituttet)

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30. Hvis du tror du kan være smittet, ring: 116 117

Aktuelle tiltak:
• God hoste- og håndhygiene reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner, inkludert infeksjoner med coronavirus
• Det anbefales ikke munnbind for friske personer. Du bør bruke munnbind dersom du må ha direkte kontakt med andre med luftveissykdom. Personer som er syke kan bruke munnbind for å hindre smitteoverføring til andre. For personer som har vært i områder med vedvarende spredning, gjelder følgende:
• Dersom de ikke har vært i nærkontakt med personer som er bekreftet syk med coronaviruset og ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, kan de omgås andre som normalt.
• Friske personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med viruset, bør ta kontakt med den offentlige helsetjenesten og vil følges opp der.

Ikke møt opp på legekontoret da det vil medføre økt risiko for smittespredning. Ring først!
Noen virksomheter velger, basert på egne risikovurderinger av bl.a. konsekvenser for driften, å ha strengere retningslinjer.

Helsenorge.no

11. mars 2019

På helsenorge finnes tjenester som er tilgjengelig for alle i hele landet, og tjenester som er under utprøving og foreløpig tilgjengelig noen steder.


Dette er tjenester som er tilgjengelig for alle:

 • Egenandeler: Gir oversikt over betalte egenandeler og status på frikort.
 • Resepter: Gir oversikt over reseptene dine.
 • Personlig helsearkiv: Gir oversikt over dokumenter og vedlegg du selv har lagret.
 • Mine vaksiner: Gir deg vaksinestatus og mulighet til å skrive ut vaksinasjonskort.
 • Min fastlege: Lar deg finne og bytte fastlege.
 • Bestille Europeisk helsetrygdkort
 • Meld bivirkninger av legemidler

OVERGANG TIL DIGITAL DIALOG (DIREKTORATET FOR E-HELSE) 2019

13. november 2018

Engen Legesenter har bestemt seg for å fase ut sms-tjenesten som vi bruker via helserespons da vi skal gå over til helsedirektoratet sitt digitale dialog. Man kan sende timeønske, resept-bestilling eller kontakte legekontor via helsenorge og Dr Møen og Dr Aarvold tilbyr også e-konsultasjon  til sine pasienter. Endring er tredd i kraft.

INFLUENSAVAKSINERING HØST/VINTER 2019

3. oktober 2017

Prisen for å få satt influensa/lungebetennelse-vaksinen hos oss er kr 200,-. Er du inne på time hos legen koster vaksinesetting kr100,-. Vaksinering utenom time foregår tirsdag-torsdag kl 13-14.30. Vaksinen går ikke under frikort. Be din lege om resept når du samtidig er inne på time. Pasienter som tilhører de definerte risikogruppene er:

 • Personer som er 65 år eller eldre
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Voksne og barn med kronisk luftveissykdommer, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
 • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
 • Voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistensVoksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2)
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt
 • Voksne og barn med kronisk leversviktVoksne og barn med kronisk, nevrologisk sykdom eller skade
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme, dvs. kroppsmasseindeks (BMI) over 40 kg/m2
 • Gravide i 2. og 3. trimester.
 • Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon

Se evt under "lenker" for mer info.

HPV-VAKSINE

1. november 2016

Vi har nå mottat HPV-vaksinen som tilbys til unge kvinner født i 1991 og senere. Dere trenger ikke time for å få den satt. Det eneste dere må huske på er å møte tirsdag-torsdag mellom kl 8-11 og kl 13-1445. Vaksinen er gratis å få. Dere må sitte å vente i 20 min. etter at vaksinen er satt i tilfelle det oppstår en allergisk reaksjon. Man kan oppleve ømhet, rødhet og hevelse i området på armen der vaksinen er satt. Dette er svært vanlig. Det kan derfor være lurt å ta vaksinen i den armen som ikke brukes så mye :-).

Trykk på lenken under for å lese mer om HPV-vaksinen

https://www.fhi.no/sv/vaksine/hpv/hpv-og-hpv-vaksine/hpv-vaksine-til-unge-kvinner-fodt-1991-og-senere/

REDUSERT KAPASITET

3. oktober 2016

På grunn av sykdom hos helsesekretær er kapasiteten til å ta i mot telefoner og svare på SMS betydelig redusert en periode fremover. Samtidig er laboratoriet redusert for pasienter som kommer på drop-in.
Vi ber om forståelse for dette.

ANG. FORSENDELSE AV SYKEMELDING, HENVISNING, ATTESTER ETC.

13. mai 2016

Etter overgang til ny betalingsterminal vil det påløpe et fakturagebyr på kr 55,- fra Melin sammen med et ekspedisjonsgebyr på kr 59,- når man vil at bestilling skal sendes. Dette betyr at man sparer kr 113,- ved å hente bestilling hos oss.

Nedstenging av epost

8. november 2012

Mailen vår er stengt for pasienter. Vi er begynt med sms-tjeneste. Send oss en sms ENGEN + fødselsnr + navn+ hva det gjelder til 2097 og du vil få svar ila 1-2 dager.

Nye pasienter / Overføring av journal

8. november 2012

Som ny pasient registreres du først i våre systemer den første i måneden etter at du har fått fastlege her.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss. Vi buker pasientsystem Infodoc Plenario.

Husk å oppdatere journalen din slik at legen alltid når deg.