På helsenorge finnes tjenester som er tilgjengelig for alle i hele landet, og tjenester som er under utprøving og foreløpig tilgjengelig noen steder.


Dette er tjenester som er tilgjengelig for alle:

  • Egenandeler: Gir oversikt over betalte egenandeler og status på frikort.
  • Resepter: Gir oversikt over reseptene dine.
  • Personlig helsearkiv: Gir oversikt over dokumenter og vedlegg du selv har lagret.
  • Mine vaksiner: Gir deg vaksinestatus og mulighet til å skrive ut vaksinasjonskort.
  • Min fastlege: Lar deg finne og bytte fastlege.
  • Bestille Europeisk helsetrygdkort
  • Meld bivirkninger av legemidler