Koronavaksinen

Vi setter ikke koronavaksinen, men ring Smittevernkontoret på 55 56 58 80 for timebestilling. Det er kun mulig å forhåndsbestille time. Det er for øyeblikket ikke mulig å bestille time via digitalt nettskjema. Det blir ikke tilbud om drop-in.

Du finner Smittevernkontoret i Bergen Helsehus, Solheimsgaten 9, 4 etasje, 5058 Bergen (se kart). Benytt inngang C, bakke opp til parkeringsdekk ved 2. etasje. Smittevernkontoret er universelt utformet. Bevegelseshemmede kan benytte heisen ved inngang C i 2. etasje. 

Apotek

Innbyggere over 65 år og gravide kan motta vaksinen på apotek. Se oversikt over hvilke apotek som vaksinerer i egen fane “Koronavaksine på apotek”.   

Her er kriterier for å få oppfriskningsdose: 

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke lenger grunnvaksinering til personer under 65 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer.

Følgende grupper er fremdeles anbefalt er anbefalt en ny oppfriskningsdose før vintersesongen 2023-2024:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere 
 • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe, 
 • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom, 
 • Aldersgruppen 5–11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering. 
 • Gravide i andre og tredje trimester

Personer i alderen 18-64 med følgende sykdommer eller tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon  
 • Immunsvikt  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)  
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Dersom du er usikker på om du er i en risikogruppe, bør du spørre legen

Influensavaksinen

Angående influensavaskinen så vil den ankomme kontoret mandag 23 oktober. Vi vil begynne vaksinering tirsdag 24 oktober. Avtal gjerne på forhånd før dere dropper inn for vaksinering. Vaksinering dekkes ikke av frikort