Som ny pasient registreres du først i våre systemer den første i måneden etter at du har fått fastlege her.

Overføring av journal fra tidligere fastlege går ikke automatisk. Du må selv ta kontakt med det aktuelle legekontoret og be om å få journalen oversendt til oss. Vi buker pasientsystem Infodoc Plenario.

Husk å oppdatere journalen din slik at legen alltid når deg.