På grunn av sykdom hos helsesekretær er kapasiteten til å ta i mot telefoner og svare på SMS betydelig redusert en periode fremover. Samtidig er laboratoriet redusert for pasienter som kommer på drop-in.
Vi ber om forståelse for dette.